Video

Dravske galerije

Študentske prostorske intervencije na desnem bregu Drave

Kje: Razstavišče Urban, Grajska ul. 7, Maribor
Kdaj: 01.03.2012 ob 00:00
Trajanje: 01.03.2012 - 13.03.2012

V razstavnem salonu Urban na Grajski ulici v Mariboru se je 1. marca ob 17.00, v okviru Evropske prestolnice kulture, odprla razstava del študentov arhitekture Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru. Razstavljeni projekti so nastali pod mentorstvom vabljenega predavatelja mag. Andreja Černigoja in somentorstvom asistentov Nataše Šprah Horvat in Tomaža Ebenšpangerja, v okviru predmeta Studio III, tretjega letnika programa Arhitektura prve stopnje, pod vodstvom prof. dr. Metke Sitar. 

21 razstavljenih projektov predstavlja večnamensko kulturno in prireditveno središče Dravskih galerij na desnem bregu Drave, nasproti starega mestnega jedra in Lenta.

Izbrana lokacija je aktualna, saj je na področju urbanističnega razvoja Maribora, stalno prisotna želja po večji integraciji in povezovanju mesta na obeh bregovih Drave. V okviru teh razmišljanj stopa vedno bolj v ospredje ideja o intenzivnejši ureditvi in urbanizaciji njenega desnega brega v samem središču mesta nasproti Lenta, podobno kot se je to že zgodilo v območju novega dela mesta. Logično bi namreč bilo, da je stik obeh bregov najbolj intenziven in urbaniziran ravno na osrednjem mestnem prostoru, nato pa se postopoma rahlja in prehaja v bolj zelene in umirjene obvodne ureditve.

Tak razvoj spodbuja tudi zajezitev Drave, ki jo je spremenila v jezero brez večjih nihanj vodne gladine in brez močnejšega toka ter ustvarila priložnost, da se osrednji del mesta bolj približa vodi, izkoristi njeno privlačnost, utrdi svojo urbano strukturo ter funkcionalno in miselno poveže oba bregova. Levi breg je s prenovljenim Lentom v tem smislu že dobro izoblikovan, desnemu bregu pa zaradi naravnih in zgodovinskih razlogov manjka ustrezna identiteta, program in podoba. Ostaja ozek in neurejen pas med Dravo in Ruško cesto na vrhu strme brežine, ki jo je težko urediti v primeren park. Pogledi z Lenta na desni breg ne sporočajo, da se mesto na drugem bregu nadaljuje, visoka brežina pa predstavlja precejšnjo fizično oviro za pešce in kolesarje. Vedno bolj izolirana, neprimerna in propadajoča ostaja skupina starejših hiš ob mostu.

Dravske galerije naj bi razkrile mesto tudi na desnem bregu, v grajeno strukturo integrirane parkovne površine pa naj bi bile urejene in funkcionalne. Zagotavljale naj bi urbano dogajanje in oplemenitile ter povezale javne zelene površine ob vodi z urbanim prostorom Trga revolucije in novimi kvalitetnimi javnimi prostori ob Ruški cesti na vrhu brežine z lepimi pogledi na Lent. Umetno vodno površino naj bi pomagale definirati kot osrednji vodni trg mesta. Na drugi strani naj bi bili pogledi z Lenta oplemeniteni z zanimivo arhitekturo, pomembne mestne stavbe, ki bi desni breg tudi programsko postavila na nivo enakovrednega mestnega tkiva.

Izdelki študentov kažejo na to, da je kljub omejenemu in ozkemu prostoru možno vanj funkcionalno umestiti predvideni program, obenem pa ustvariti zanimive nove urbane ambiente, kot so razgledni park na zgornjem nivoju, trg ob starem mostu, široko zunanje stopnišče, stopničasti park ali poljavno preddverje kulturnega programa kot povezava do Drave in razširjene ureditve ob reki s programskimi obogatitvami nove zazidave. Rešitve poskušajo na čim boljši način v novo zazidavo vključiti zanimivo vendar nezaključeno hišo ob Trgu revolucije, pri nekaj rešitvah pa smo dovolili raziskati, kaj bi ponudila njena odstranitev. Obstoječo zazidavo pod mostom rešitve bolj ali manj uspešno nadomeščajo z novo kvaliteto. V »izložbeno okno« Lenta postavljajo nevtralno strukturirano ali izpostavljeno ikonično arhitekturo, nekatere pa mu z novimi fasadnimi ploskvami nastavljajo zrcalo.

Osnovni namen naloge je bil sicer pridobivanje praktičnega znanja za projektiranje kompleksnejših zazidav na zahtevnejši lokaciji, vendar smo z izborom naloge obenem želeli, da tudi univerzitetni študijski program Arhitektura Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru, na svoj način sodeluje v družbenem dogajanju in poskuša z zazidalnimi preizkusi obogatiti ter razširiti razmišljanja o nadaljnjem razvoju svojega mesta. Namen pričujoče razstave je torej prikazati delo v našem studiu, obenem pa predstaviti obravnavane ideje širši publiki ter jih ohraniti za morebitne kasnejše priložnosti.

mag. Andrej Černigoj

 

fotografije | Katja Šket

FOTO:

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Več o tem