video

IDEJNA ZASNOVA ŠTUDENTSKEGA DOMA V MARIBORU

STUDIO M1 2011 | 2012

Kje: Razstavišče Urban, Grajska ul. 7, Maribor
Kdaj: 24.05.2012 ob 19:00
Trajanje: 24.05.2012 - 07.06.2012

V okviru predmeta STUDIO M1, so študentje 2. stopnje programa Arhitektura, Fakultete za gradbeništvo, UM obrvnavali vzhodni del taborskega nabrežja. Idejne zasnove študentskega doma v Mariboru so izdelali pod mentorstvom vabljenega strokovnjaka iz prakse, arhitekta Roberta Potokarja in asist. Vanje Skalicky ter jih razstavili v Razstavnem salonu MOM, 24. 5. 2012.

Študentje so zasnovali objekt študentskega doma, umeščenega neposredno ob novogradnji Medicinske fakultete. Obstoječ niz treh objektov so prenovili ali na novo pozidali s študentskimi bivalnimi enotami. Nosilec predmeta in predstojnik Oddelka za arhitekturo, doc. Uroš Lobnik, je nalogo opisal: “Naloga se neposredno navezuje na vprašanje oblikovanja novih smernic urbanega preurejanja taborskega nabrežja, z upoštevanjem novonastalih razmerij, ki jih bo v tem prostoru generirala Medicinska fakulteta. V tem oziru naloga ponuja scenarije funkcionalnega ter oblikovnega preurejanja območja v enega najbolj prepoznavno oblikovanih obrečnih, grajenih predelov mesta.

V času zimskega semestra so se študentje soočali z zadanimi omejitvami. Nov ali prenovljen objekt je bilo potrebno načrtovati na omejeni, stvarni lokaciji, ki jo obdaja že izoblikobano mestno tkivo. Ob tem je bilo potrebno upoštevati nov volumen Medicinske fakultete, ki je v fazi gradnje in obstoječe okoliške gabarite. Premisliti je bilo potrebno programske značilnosti in zahteve, ki jih ima študentsko bivališče, kar so lahko študentje preverjali tudi skozi lastno izkušnjo. Vse skupaj je rezultiralo v obliki tlorisov, tipičnih prerezov, pogledov in vizualizacij zunanje podobe objekta in neposredne okolice, z jedrnatimi opisi projektov, združeno v mapi idejne zasnove. “Rezultat je pokazal, da je na omenjeni lokaciji možnih seveda več rešitev zadanega problema. v rešitvah se prepoznajo ideje, ki še niso v celoti obremenjene s togostjo posameznih mestnih struktur, zahtevanih predpisov, omejitev spomeniškega varstva ... hkrati pa vse rešitve v čim večji meri na nek način vse to upoštevajo. Naloga je pri študentih vzpodbudila kreativnost, da znotraj omejenih gabaritov, v zelo kratkem času, naredijo resen arhitekturni projekt, ki je v najboljših primerih primerljiv z natečajnimi projekti, razpisanimi s strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.” povzema študentske izdelke mentor Robert Potokar.

 

besedilo: Katja Šket

fotografije | Katja Šket

FOTO:

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Več o tem