NAGRADNI NATEČAJ: USMERJEVALNI SISTEM UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR

Kje:
Kdaj: 23.01.2015 ob 14:40

Univerzitetna knjižnica Maribor (v nadaljevanju: knjižnica), Gospejna 10, 2000 Maribor, vabi k sodelovanju študente Fakultete za gradbeništvo, študijskega programa Arhitektura Univerze v Mariboru.


Predmet natečaja
Idejni arhitekturni natečaj za oblikovanje usmerjevalnega sistema Univerzitetne knjižnice Maribor (njegovi poglavitni elementi so: shema lokacij v zgradbi, označevalci vhodov v dele zgradbe in v prostore, označevalci storitev, napisi na/nad/ob knjižnih policah, označbe posamičnih con).

Kdo se lahko prijavi
Prijavijo se lahko študentje Univerze v Mariboru, Fakultete za gradbeništvo − študijski program Arhitektura, ki nimajo sorodstvenih vezi s člani komisije.
Podatek o članih komisije bo dostopen v tajništvu UKM od 28. 1. 2015.

Ogled prostora predmeta natečaja in dostop do gradiva
Prostor in vsebino predmeta natečaja s kratko predstavitvijo si bo možno ogledati 28. 1. 2015 ob 12. uri. Na voljo je tudi načelni strokovni dokument Usmerjevalni sistem Univerzitetne knjižnice Maribor, izbor izhodišč in priporočil, ki ga je pripravila knjižnica.
Od prijaviteljev se pri pripravi idejnega načrta pričakuje sprotno vsebinsko sodelovanje z delovno skupino v knjižnici.
Kontaktna oseba v knjižnici: dr. Jerneja Ferlež
Kontaktna oseba na Oddelku za arhitekturo, FG: doc. dr. Kaja Pogačar, u.d.i.a.

Tehnične okoliščine in rok za oddajo projekta
Kandidati oddajo predstavitveno mapo v formatu A3 in nekaširan plakat v formatu B1.
Navodila glede oblikovanja plakata (vsebine, merila  ipd.) bodo študentom posredovana na dan ogleda knjižnice (28. 1. 2015).
Tlorisi in drugi tehnični dokumenti obstoječega stanja UKM bodo na zahtevo dostopni na elektronskem mediju.
Rok za oddajo projekta: 27. 3. 2015.

Merila za ocenjevanje
-   oblikovna rešitev predmeta natečaja
-   skladnost s potrebami naročnika
-   izvirnost in inovativnost
-   funkcionalnost
-   enostavnost izvedbe in fleksibilnost
-   ekonomičnost in stroškovna zahtevnost obsega izvedbe del

Kriteriji za ocenjevanje
Vse predloge bo pregledala natečajna komisija, ki bo izbrala nagrajence. Natečajno komisij vodi ravnateljica knjižnice.  Rezultati natečajne komisije so dokončni.

Nagrade
1. mesto: 400 EUR
2. mesto: 200 EUR
3. mesto: 100 EUR
Navedene nagrade so neto vrednosti in bodo izplačane preko študentske napotnice.

Z najustreznejšo idejno rešitvijo je načrtovano nadaljnje sodelovanje do izvedbenega projekta.

Obvestilo o rezultatih in podelitev nagrad
Rezultati bodo znani do 6. 4. 2015 in objavljeni na spletni strani knjižnice http://www.ukm.si/ in fakultete. Nagrajenci bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti, zato naj v dokumentaciji navedejo svoj kontakt.
Avtorske pravice
S podelitvijo nagrad avtor natečaja zadrži moralne avtorske pravice na predloženem projektu. Materialne pravice, vključno s pravico in načinom izvedbe, pripadajo organizatorju natečaja.

Pomembni datumi, ki jih ne gre spregledati
21. 1. 2015 – objava natečaja
28. 1. 2015 – ogled knjižnice
27. 3. 2015 – rok za oddajo del
6. 4. 2015 – odločitev/sklep komisije

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Več o tem