IZ MALEGA RASTE VELIKO - POL STOLETJA SLOVENSKIH VRTCEV

Kje: HIŠA ARHITEKTURE MARIBOR / Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15 v mezaninu
Kdaj: 21.05.2015 ob 18:00
Trajanje: 21.05.2015 - 15.06.2015

21. 5. 2015 ob 15.30 – Vodeni ogled po vrtcih Mehurčki in Oblakova, Vrtec Otona Župančiča Maribor, Oblakova 5.
21. 5. 2015 ob 18.00 – predavanje Iz malega raste veliko – pol stoletja slovenskih vrtcev v Hiši arhitekture Maribor, Slomškov trg 15 v mezaninu
21. 5. 2015 ob 19.30 – odprtje razstave Iz malega raste veliko – pol stoletja slovenskih vrtcev v Hiši arhitekture Maribor, Slomškov trg 15 v mezaninu

 

Arhitektura vrtcev ni bila nikoli v ospredju razprav arhitekturne stroke, zagotovo pa je to zelo aktualna tema. Če sta načrtovanje in gradnja slovenskih šol sorazmerno dobro raziskana in publicirana, področje razvoja arhitekturne tipologije objektov vrtcev v Sloveniji sistematično še ni bilo obdelano. Razstava zasnovana v okviru arhitekturne galerije Dessa v Ljubljani je prva, ki obravnava arhitekturo slovenskih vrtcev.

Otroci z odhodom v vrtec iz domačega okolja prvič vstopajo v svet družbe in javnih ustanov, srečujejo se s stavbami drugačnega merila in drugačno organizacijo. Hkrati je to eno najpomembnejših obdobij njihovega razvoja. Zato je tudi izkušnja prostora, ki se v najnežnejših letih vgrajuje v otrokov spomin, eden od temeljnih gradnikov njegove osebnosti. Arhitektura vrtcev je arhitektura, ki vzgaja.

Razstava predstavlja objekte slovenskih vrtcev, ki programske in funkcionalne zakonitosti nadgrajujejo v prostorsko in arhitekturno kvaliteto. Sledimo jim od začetkov njihove namenske gradnje skozi celotno obdobje razvoja, različne družbene uredite in demografska nihanja do danes.

Retrospektivni pregled objektov zajema obdobje od začetka šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko so bili v Sloveniji zgrajeni prvi javni vrtci, ter sedemdeseta in osemdeseta leta, ko se je z institutom samoprispevka izgrajevala mreža javnih vrtcev. Ob tem so se razvijali in oblikovali osnovni standardi in pravilniki o njihovih prostorih.
 
Ob zbiranju razstavnega gradiva se je razkrila širina znanja in inovativnosti, ki so ga v snovanje vrtcev »vgradili« arhitekti, ki so v Sloveniji orali ledino na tem področju: Rotija Badjura, Jože Dobrin, Stanko Kristl, Milan Štrukelj, Magda Kocmut ter kasneje Drago Klemenčič in Jovan Miloševič.

Pregled sodobnih vrtcev zajema obdobje od konca devetdesetih let do danes, ko se s potrebo po spremembi pravilnikov o prostorih vrtca soočajo tako tisti arhitekti, ki skušajo v novo zgrajenih vrtcih uvajati sodobnejše pristope pri oblikovanju prostora, kot tisti, ki se ukvarjajo s prenovo starejših objektov.

Z razstavo, ki potuje po Sloveniji, želimo obenem opozoriti, da prav v današnjem času s pogosto neprimernimi prenovami in energetskimi sanacijami, ki kažejo kulturno raven današnje družbe, za vedno izginjajo arhitekturno kakovostne stavbe in z njimi naša kulturna identiteta.

Prav tako spodbujamo k sodelovanju vse, katerih poti se prepletajo pri načrtovanju, gradnji in življenju vrtcev: načrtovanje kvalitetnih prostorov za otroke je večplasten proces, ki zahteva dobro sodelovanje različnih strok. Otroci so s svojo odprtostjo, domišljijo in svobodo najzahtevnejši uporabniki arhitekture.
 

Špela Nardoni Kovač, Damjana Zaviršek Hudnik

 

 

kustosinji razstave
Špela Nardoni Kovač, Damjana Zaviršek Hudnik, Arhitekturna galerija DESSA, Ljubljana

postavitev razstave in grafično oblikovanje
Špela Nardoni Kovač, Damjana Zaviršek Hudnik

urejanje fotografij
Blaž Jamšek

sodelavci
Martina Ferfila, Katja Nograšek, Katja Marinič, Lara Baler, Urša Šušteršič, Tanja Kožuh

zvočni posnetek na razstavi
Radio Slovenija, 1. program, oddaja Radijski ringaraja

tiskanje plakatov
ch4

Razstavo sofinancira: Galerija Dessa, Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Skupnost vrtcev Maribor, Baumit d.o.o.

 

 

 

FOTO:

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Več o tem