SLOVENSKA ALPSKA ARHITEKTURA 2008-2018: Pozor – lomljivo!

Kje: HAM, Krekova 2, Maribor
Kdaj: 11.04.2019 ob 18:00
Trajanje: 11.04.2019 - 10.05.2019

V četrtek, 11. 4. 2019, ob 18. uri, vljudno vabljeni v Hišo arhitekture Maribor, kjer bo gostovala razstava galerije DESSA: Slovenska alpska arhitektura 2008-2018. Otvoritveni nagovor bo imel arhitekt, izr. prof. Uroš Lobnik.
 
 
Pozor – lomljivo!
 
Arhitektura, ki v prostoru obstoji skozi desetletja, aktivno vpliva na kulturno identiteto krajine. Ne oblikuje zgolj prostora, ampak predvsem miselnost in zavest ljudi. Slovenska alpska krajina je eno tistih krhkih okolij, ki so zaradi dragocene neokrnjene narave, ekstremnih vremenskih in topografskih pogojev, stavbne dediščine in jasno izoblikovane tradicije posebej občutljiva na različne intervencije, posebej arhitekturne. Zato morajo biti posegi v gorske ambiente dolgoročno premišljeni, v svoji obliki in materialnosti podrejeni izjemni alpski scenografiji, spoštljivi do kulturnega konteksta ter kvantitaivno omejeni.
 
Zavedajoč se krhkosti alpskega konteksta so dežele, ki jih ozemeljsko združuje alpski prostor, v 90-ih letih pristopile h konvenciji o varstvu Alp – k mednarodni pogodbi, katere osrednji namen je zagotoviti celovito varstvo in trajnostni razvoj alpskega sveta ter hkrati zaščititi gospodarske in kulturne interese tamkaj živečih prebivalcev, vključno z ohranjanjem regionalnih identitet in kulturnih posebnosti, značilnih naselbinskih zasnov ter ohranjanjem in ponovno vzpostavitvijo značilne stavbne dediščine. Območje alpske konvencije zavzema 33,4% slovenskega ozemlja, vključuje 62 občin, predstavlja življenjski prostor za 365.000 prebivalcev, pomemben pa je tudi širše, saj ljudje v njem iščejo priložnost za zaposlitev, predvsem pa oddih, sprostitev in rekreacijo.
 
Na razstavi Slovenska alpska arhitektura 2008–2018 predstavljamo trideset presežkov slovenske alpske arhitekturne produkcije, zgrajenih v zadnjih desetih letih v alpski regiji, kot jo določa Alpska konvencija. Širši izbor smo pripravile kustosinje Kristina Dešman, Maja Ivanič in Špela Nardoni Kovač. Dvaindvajset projektov, ki predstavljajo jagodni izbor, pa je izbral mednarodni selektor, avstrijski arhitekt Bernardo Bader.
 
Ob zbiranju gradiva smo ugotovili, da se v slovenski alpski regiji ogromno dogaja – ne le na področju gradbeništva, predvsem na področju razvoja turizma, ki zelo vpliva na gradbene aktivnosti, s tem pa tudi na videz krajine ter na njeno naravno in kulturno identiteto. Meja, ko turizem preraste v kulturno in prostorsko onesnaževanje, je zelo nizka.
 
Projekti so na razstavi in v reviji ab razporenjeni glede na program – odprti prostor, športni objekti, bivaki in turistični objekti, javne stavbe ter stanovanjske in počitniške hiše –, vrstni red njihove predstavitve pa narekujejo letnice njihove izvedbe. Izbrane projekte odlikuje razumevanje in spoštovanje naravne in kulturne krajine, gabariti, ki so po velikosti in obliki skrbno vpeti v scenografijo gorskih ambientov, sodobne in kakovostne prostorske zasnove, izbor trajnostnih materialov, interpretacija tradicionalne stavbne dediščine s sodobnimi sredstvi, nenazadnje pa tudi ohranjanje lokalne tradicije ter znanja in dognanj naših prednikov.
 
Številčno prevladuje individualna bivalna ter turistična arhitektura. Sicer anonimno arhitekturo poleg zgoraj navedenih odlik zaznamuje velika kakovost bivanja in premišljeni detajli vse do notranje opreme. Bivaki so pomembni mejniki sodobne slovenske arhitekture in tehnologije. Prvinski element zavetja, ki v vsakem trenutku kljubuje ostrim gorskim razmeram, presega svojo primarno funkcijo in gorniku postreže z impresivnimi pogledi in doživljanjem okoliškega prostora.
 
Planica s svojo skakalno infrastrukturo ter Bled z veslaškim centrom sta pomembni točki na svetovnem športnem zemljevidu. Arhtektura z zunanjimi ureditvami ne samo presega slovenski okvir, temveč potisne centra v sam svetovni vrh prostorsko kakovostno urejenih športnih središč. Oba projekta združujeta premišljeno arhitekturo ter zunanje in krajinske ureditve, ki ju tenkočutno in spoštljivo prepletata z obstječimi naravnimi in prostorskimi prvinami ter sodobnim izrazom.
 
Izbrani projekti poslovnega programa in javne infrastrukture s kakovostno notranjo ureditvijo in pojavnostjo v prostoru nadgrajujejo javni prostor naselij in središč, obenem pa odražajo značaj kraja, v katerem se nahajajo.
 
Pregled sodobne (contemporary) alpske arhitekture v Sloveniji izkazuje pomembno kakovost. Če citiramo Bernarda Baderja, je izbrana slovenska arhitektura impresivna in inovativna. Predstavja zgled s stališča obravnave okolja, uporabe materialov in ima velik vpliv na razvoj arhitekture in programskih strategij celotne alpske regije.
 
A zavedati se moramo, da na razstavi prikazana podoba slovenske alpske arhitekture ni povsem točna. Razstavljeni presežki oziroma njihova izstopajča kakovost ne poda realne slike na terenu. Z žalostjo še vedno opazujemo propadanje številnih čudovito izdelanih in kakovostno umeščenih tradicionalnih stavb, ki jih nadomeščajo anonimnimne, niti ne tipske arhitekture, večkrat z mavričnimi fasadami. Središča alpskih krajev in vasi še vedno kličejo po načrtovanem urejanju in prostorskem osrediščenju s kakovostno arhitekturo, ki bi jim zagotovila identiteto in težiščno točko. Vsekakor pa bi si več pozornosti zaslužila dotrajana ali sploh neobstoječa infrastruktura.
 
Prav zato toliko bolj potrebujemo tematske razstave in razprave, skozi katere se vzpostavijo merila in vzori za nadaljnja razmišljanja o slovenskem alpskem prostoru nasploh in s stališča grajenega okolja: razstavo, za katero upamo, da bo po prvem prikazu v Galeriji Dessa potovala po Sloveniji in tujini, ter spremljajočo številko revije Arhitekov bilten, ki katalog razstavljenih projektov dopolni s kritiškimi besedili in zgodovinsko perspektivo.
 
Arhitektura je ključni nosilec identitete posameznega prostora, ki nadgrajuje naravno okolje. Obenem je orodje za ohranjanje avtentičnosti prostora, njegove bivalne in turistične privlačnosti ter spodbujevalec gospodarske vrednosti. Želimo si, da bi bili prikazani primeri dobre arhitekture vzor in pozitivna spodbuda bodočim javnim in zasebnim graditeljem. Ohranimo slovensko alpsko krhkost!
 
Kristina Dešman, Maja Ivanič, Špela Nardoni Kovač
 
 
Arhitektura v Alpah
 
Pričujoča razstava prikazuje pomembne realizirane stavbe v Sloveniji že n-tič. Gradnja v Alpah vključuje klasične turistične objekte in športne objekte za alpski šport, infrastrukturo (vključno z bivaki) ter (počitniške) hiše. Še posebej dragocen, pa tudi pomemben, je pozitivni vpliv kakovostne arhitekture za središča malih vasi. Dobra arhitektura ustvarja sodobno identiteto, tako kot kakovostne poslovne stavbe ustvarjajo delovna mesta v od mesta ddaljenih regijah, s čimer zadržujejo vitalnost v Alpah. Poleg novogradenj moramo opozoriti tudi na revitalizacijo zgodovinskih stavb, pri čemer gre za vnovično naseljevanje in oživljanje tradicije, ki jo lahko začutijo tako lokalno prebivalstvo kot gostje. V kategoriji Odprti prostor najdemo več kot le krajinsko arhitekturo: vitalna infrastruktura bo še desetletja noč in dan v službi prebivalcev, v pokrajino pa je umeščena zadržano in lepo. Pri stavbah v kategorjii Športni objekti je gibanje – smučarski skoki in veslanje – elegantno preoblikovano v arhitekturo in umeščeno v obstoječi teren. Kategorija Bivaki in turistični objekti vključuje večinoma bivake. Gre za stavbe, ki so močne, odporne na vremenske razmere in tehnološko dovršene, večinoma na samotnih lokacijah sredi neokrnjene narave. Kategorija Javne stavbe vključuje središča skupnosti, muzeje, religiozne prostore in poslovne stavbe. Njihove markantne zgradbe oblikujejo identiteto prostora, delujejo kot zbirna točka in ustvarjajo dodano vrednost. V kategoriji Stanovanjske in počitniške hiše so zbrane (počitniške) hiše, ki so pogosto nastale iz obstoječih stavb. Na edinstven način izražajo pomembnost odločitve ostati na istem mestu. Lokalnemu prebivalstvu in gostom dajejo občutek ugodja, ki ga izraža njihovo okolje. Čeprav smo v Alpah, gradbeni materiali niso omejeni na les, dopolnjujejo ga beton, kovina, steklo in kamen. Arhitektura slovenskih Alp je impresivna in inovativna. Razstava predstavlja novo slovensko arhitekturo, ki je zgled vzpostavljanja odnosa do svojega okolja, izbire materialov in učinkov na prihodnji razvoj arhitekture v celotni alpski regiji.
 
Bernardo Bader
 
 
Slovenska alpska arhitektura 2008–2018/
Slovene Alpine Architecture 2008–2018
Razstavljeni projekti
 
. ODPRTI PROSTOR / OPEN SPACE
01 Kolesarska pot in brv čez Savo pri kampu Danica v Bohinjski Bistrici / Bicycle and Footbridge over River Sava at Danica Camp
Dans arhitekti
Fotografije: Miran Kambič
 
02 Kopišča, spominski park z obeležjem / Memorial Park at Kopišča
Krog
Fotografije: Miran Kambič
 
. ŠPORTNI OBJEKTI / SPORTS FACILITIES
03 Veslaški center in ciljna regatna arena z novim sodniškim stolpom / Rowing Centre and Regatta Finish Arena with a new Referee Tower
Sandra Banfi Škrbec, Miha Kajzelj, Iztok Kavčič, Iztok Lemajič
Fotografije: Miran Kambič
 
04 Tribune ciljne regatne arene / Stands at Rowing Regatta Finish Arena Velika Zaka
Multiplan arhitekti
Fotografije: Miran Kambič, Bor Dobrin
 
05 Nordijski center Planica: krajinska ureditev / Planica Nordic Centre: Landscape Architecture
Studio AKKA
Fotografije: Miran Kambič, Zaš Brezar
 
06 Nordijski center Planica: skakalnice, spremljajoči in športni objekti / Planica Nordic Centre: Ski Jumps, Auxiliary and Sports Facilities
Studio Abiro
Fotografije: Miran Kambič
 
07 Nordijski center Planica: osrednji objekt za smučarske teke in servisni objekti / Planica Nordic Centre: Central Facility for Cross-country Skiing and Service Buildings
Biro STVAR
Fotografije: Miran Kambič
 
. BIVAKI IN TURISTIČNI OBJEKTI / BIVOUACS AND TOURISM FACILITIES
08 Bivak pod Grintovcem / Bivouac under Grintovec Mountain
Kajzelj arhitektura
Fotografije: Matevž Paternoster
 
09 Prenova pastirskega stanu/ Renovation of a Shepherds' Cottage
Studio Dom
Fotografije: Andrejka Ščukovt, Maja Evelyn Kristan, Miljko Lesjak
 
10 Mini for-4 Bled
Tomaž Noč
Fotografije: Janez Marolt
 
11 Bivak pod Skuto / Alpine Shelter under Skuta Mountain
OFIS arhitekti, Harvard GSD
Fotografije: Janez Martinčič, Andrej Gregorič, Nikolaj Gregorič, Anže Čokl
 
12 Zimska soba na Kaninu / Winter Shelter on Kanin Mountain
OFIS arhitekti
Fotografije: Janez Martinčič
 
13 Prenova planinske koče in ureditev vhodne terase / Mountain Hut Renovation and Entrance Area Layout
Kajzelj arhitektura
Fotografije: Blaž Jamšek
 
. JAVNE STAVBE / PUBLIC BUILDINGS
14 Slovenski planinski muzej / Slovenian Alpine Museum
Boris Leskovec, Alja Vehovec, Rok Kajtna
Fotografije: Luka Kaše
 
15 Rinka – Center za trajnostni razvoj Solčavskega / Rinka – Centre for the sustainable development of Solčavsko region
AU arhitekti
Fotografije: Damjan Švarc, Uroš Lobnik
 
16 Upravni center Jesenice / Administrative Centre Jesenice
Studio Kalamar
Fotografije: Miran Kambič
 
. STANOVANJSKE IN POČITNIŠKE HIŠE / HOUSES: DWELLING AND LEISURE
17 Črna hiša / Black House
GregorcVrhovec
Fotografije: Damjan Švarc
 
18 Hiša Ruta / House Ruta
Ur.a.d.
Fotografije: Boštjan Kikelj
 
19 Prenova alpskega skednja / Alpine Barn Renovation
OFIS arhitekti
Fotografije: Tomaž Gregorič
 
20 Vikend na Jasni / Holiday Home at Jasna
Prima
Fotografije: Matevž Paternoster
 
21 Hiša v Alpah / House in the Alps
Tomaž Ebenšpanger, Meta Kutin
Fotografije: Janez Marolt
 
22 Prenova domačije Vrlovčnik / Renovation of Vrlovčnik Homestead
Medprostor
Fotografije: Miran Kambič, Rok Žnidaršič 
 
 
RAZŠIRJENI UREDNIŠKI IZBOR / EXTENSIVE EDITORIAL SELECTION
. ODPRTI PROSTOR / OPEN SPACE
23 Kolesarska pot Bohinj / Cycling Path Bohinj
Atelje Ostan Pavlin
Fotografije: Aleksander S. Ostan
 
24 Trg pod gradom in otroško igrišče Zamorc / Square under the Castle and Playground Zamorc
Ravnikar Potokar arhitekturni biro
Fotografije: Virginia Vrecl
 
. BIVAKI IN TURISTIČNI OBJEKTI / BIVOUACS AND TOURISM FACILITIES
25 Gozdne vile / Forest Villas
Marjeta Fendre, Peter Ličen
Fotografije: Miran Juršič, Marjeta Fendre, Zaš Brezar
 
26 Obnova bivaka ob Zasavski koči na Prehodavcih / Renovation of the Bivouac by Zasavje Hut at Prehodavci
Premica
Fotografije: Anže Čokl
 
. JAVNE STAVBE / PUBLIC BUILDINGS
27 Družinska kapelica Bovec / Family Chapel Bovec
Atelje Ostan Pavlin
Fotografije: Miran Kambič, Aleksander S. Ostan
 
. STANOVANJSKE IN POČITNIŠKE HIŠE / HOUSES: DWELLING AND LEISURE
28 Hiša R / House R
Bevk Perović arhitekti
Fotografije: Miran Kambič, BPA archiv
 
29 Hiša P / House P
Kombinat
Fotografije: Janez Marolt, Miha Polak
 
30 Hiša Poljane / House Poljane
3biro arhitekti
Fotografije: Miran Kambič 
 
 
KOLOFON/CREDITS
 
Selektor razstave: Bernardo Bader
Kustosinje: Kristina Dešman, Maja Ivanič, Špela Nardoni Kovač
 
Lektoriranje: Marjeta Vozlič
Prevodi v angleščino: Sašo Podobnik
Grafično oblikovanje in AD: Nena Gabrovec
Oblikovanje plakatov: Nena Gabrovec
Printanje plakatov: PRIMA IP
Producent: Galerija Dessa
Soorganizatorji: Galerija Dessa, ab magazin, DAL
Sponzor: Ministrstvo za kulturo RS
 
 
 
povezava: https://www.dessa.si/index.php?nav=101&sel_id=3679&jezik=SL
 
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Več o tem